بوکران نسل جدید پست ایران شیوه های عضویت در بوکران

سرویس بوکران برای شما خدمات متفاوتی را درنظر گرفته است تا شما با توجه به سلیقه و حجم فروش خود یکی از شیوه های عضویت در این سرویس را انتخاب کنید.

بوکران نسل جدید پست ایران
عضویت آنلاین
 • 40 % تخفیف
 • اتصال به پست
 • تسویه آنلاین
 • جمع آوری در محل
بوکران نسل جدید پست ایران
عضویت شارژی
 • 40 % تخفیف
 • اتصال به پست
 • انتخاب تعداد بسته
 • جمع آوری در محل
بوکران نسل جدید پست ایران
عضویت اعتباری
 • 40 % تخفیف
 • اتصال به پست / لجستیک
 • تسویه ماهانه
 • جمع آوری در محل
هم اکنون عضو شوید