بلاگ بوکران

کسب و کار الکترونیک بوکران

کسب و کار الکترونیک

  • 696

عبارت «کسب‌وکار الکترونیکی» غالباً برای اشاره به خریدوفروش با استفاده از اینترنت به‌کار می‌رود. کسب‌وکار الکترونیکی شامل امور بسیار بیشتری از تراکنش‌های مالی میان سازمان‌ها و مشتریان با واسطه‌های الکترونیکی است. کل تراکنش‌های که توسطه‌ محیط الکترونیک میان عوامل مراوده (می­تواند شرکت ، کاربر ، شخصیت های حقیقی یا حقوقی باشد) انجام می­شود ، کسب‌وکار الکترونیکی گویند. در این تعریف، تراکنش‌های غیرمالی، مانند درخواست‌هایی همچون خدمات و اطلاعاتِ نیز بخشی از کسب‌وکار الکترونیکی در نظر گرفته شده است. کسب‌وکار الکترونیکی نه‌تنها به خریدوفروش کالا محدود نمی‌شود، بلکه شامل فعالیت‌های پیش و پس از فروش در طول زنجیرۀ تأمین نیز هست. زمانی که میزان تأثیر راهبردی کسب‌وکار الکترونیکی را در سازمانی ارزیابی می‌کنیم. بهتر است تراکنش‌های طرف خرید و طرف فروش را از یکدیگر جدا کنیم؛ چراکه سامانه‌هایی با عملکردهای گوناگونی باید در یک سازمان ایجاد شود تا تراکنش‌های میان خریداران و تأمین‌کنندگان را با یکدیگر تطبیق دهد.